Viikkolehdet

 

VIIKKOLEHDET
 

AIDOSTI PAIKALLINEN LEHTITALO
Satakunnan Viikkolehdet on paikallinen media-alan kustannusyhtiö. Tällä hetkellä yhtiö on suurin Porissa kotipaikkaansa pitävä kustannusyhtiö. Yhtiön ydinliiketoimintaa on ilmaisjakelulehtien kustantaminen.
Paikallisena yhtiönä Satakunnan Viikkolehtien päätösvalta on Satakunnassa ja yhtiön ydinliiketoiminta-aluetta on Satakunta ja Porin talousalue. Paikallisuus on meille aidosti tärkeä asia.

TUOTEPERHE
Satakunnan Viikkolehtien kasvavaan ja kehittyvään lehtituoteperheeseen kuuluvat kaupunkilehti Satakunnan Viikko sekä kiinteistönvälityslehti Asuntoviikko. Suurimpien lehtien painosmäärät ovat jopa 100.000 kappaletta. Viikkotasolla yhtiön lehtiä voidaan painaa jopa liki 300.000 kappaletta. Kaikki Satakunnan Viikkolehtien lehdet jaetaan lukijoille varmasti Suomen Suoramainonnan ja Postin päiväpostin mukana.
Lisäksi yhtiö tekee erilaisia paino- ja mainosalan töitä, asiakaslehtiä ja sukukirjoja sekä kopio- ja tulostuspalveluja.

PAIKALLISTA OSAAMISTA
Viikkolehdet on pitänyt keskeiset liiketoimintaosaamista vaativat osa-alueet vankasti omissa käsissään. Viikkolehdillä on oma usein palkittu toimitus sekä oma ammattitaitoinen myyntiosasto.
Paikallisena toimijana Viikkolehdet ovat kiinteästi mukana lukijoiden ja ilmoittajien arjessa sekä tuntevat hyvin alueen toimijat ja heidän tarpeensa.
Yhtiö työllistää Porissa 11 alan ammattilaista.

LIIKETOIMINTA-AJATUS
Autamme asiakkaitamme menestymään paremmin tuottamalla sisällöltään laadukkaita ilmaisjakelulehtiä ja muita printtituotteita asiakkaittemme mainonta-, markkinointi- ja ilmoitustarpeisiin.

YHTIÖ
Satakunnan Viikkolehdet (Lalli Oy) on perinteikäs ja vakavarainen paikallinen lehtitalo. Yhtiö on maakunnallisesti omistettuja sen osakkaina ovat noin 1900 yksityishenkilöä sekä merkittäviä satakuntalaisia yrityksiä.

YHTIÖKOKOUS
Lalli Oy:n yhtiökokouskutsu
Lalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 12.6.2017 kello 11.30 Sokos Hotel Vaakunassa osoitteessa Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja edelleen luovutuksesta sekä osakeannista.

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään enintään 10.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden mukaisessa suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja sitouttamisohjelmien toteuttaminen, tai muutoin edelleen luovuttaminen tai mitätöiminen. Osakkeet voidaan hankkia 6-14 euron kappalehinnalla. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2018 saakka.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta maksua vastaan. Annettavien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 10.000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden mahdollinen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yritysjärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustin- ja sitouttamisjärjestelmien toteuttamiseksi. Hallitus päättää muista edelleen luovutukseen ja osakeantiin liittyvistä seikoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2018 saakka.
Lisäksi yhtiöjärjestyksen 2 pykälään esitetään seuraavaa lisäystä: ”Lisäksi yhtiö voi harjoittaa tapahtumaliiketoimintaa oheispalveluineen.”
Hallitus on päättänyt ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta neljä euroa osakkeelta.
Hallituksen ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön konttorissa osoitteessa Gallen-Kallelankatu 8, 28100 Pori.
Kahvitarjoilu
Porissa 29.5.2017
HALLITUS